Samtalsterapi i Stockholm

Kontakta oss

Vi fokuserar på ungdomar och unga vuxna

Vi på Ung terapi ger verktygen för att hantera svårigheter i vardagen. Vi är utbildade för att hjälpa dig att hitta vägar framåt. Vill du må annorlunda behöver du göra annorlunda.

Grundaren Anna

Ung terapi AB grundades av Anna Jarnheimer. Hon är socionom samt vidareutbildad inom psykoterapi med inriktning KBT.


“Terapin gav mig verktygen att förstå och hantera mina känslor"


Hjälpområden

Vi på Ung terapi erbjuder dig KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Båda metoderna har ett starkt forskningsstöd. En mängd olika områden lämpar sig för dessa behandlingsmetoder:

  • Ångestrelaterade störningar: Exempelvis social ångest, paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom (GAD) samt specifika fobier.
  • Depression
  • Tvångssyndrom (OCD)
  • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD): KBT kan hjälpa personer som upplevt trauma genom exponeringsterapi och andra tekniker.
  • Sömnsvårigheter
  • Beroendeproblematik: Exempelvis alkohol, droger, sex, spel och shopping.
  • Stresshantering: KBT erbjuder verktyg för att hantera stress, exempelvis genom avslappningstekniker.
  • Sex och relationsproblem
  • Självkänsla och självförtroende
  • Rädsla och fobier: Exempelvis rädsla för höjder, sociala sammanhang eller små utrymmen.

Vanliga frågor

Vad gör man under Kognitiv beteendeterapi (KBT)?

Inom KBT arbetar vi framförallt med det som är aktuellt här och nu. Stort fokus läggs på att förändra sina tanke- och beteendemönster.

Har ni tystnadsplikt?

Ja, i terapisamtalen har vi på Ung terapi tystnadsplikt. Enligt patientdatalagen (PDL) är vi skyldiga att föra journalanteckningar som du när som helst kan ta del av. Behandlingen blir på så vis patientsäker.

Hur lång är en session?

Varje session är 45 minuter.

Vad kostar det?

Ungdomspris är 600 kr för en 45 minuter session. Priset är inklusive moms och gäller från 1 januari 2024.

Alla åldrar är välkomna.

Hur avbokar jag en tid?

Du avbokar genom att maila oss. Avboka senast 24 timmar innan för att slippa betalningsavgift. 

Hur betalar jag eller en anhörig?

Swish eller faktura.

Var sker mötena?

Mötet sker på Skeppsbron 32 (Gamla stan) eller via Google Meet. Du väljer!


Fysiska och digitala möten

Varje möte kostar 600 kr. Oavsett om det sker fysiskt eller digitalt.

Ta ett första steg